Rúbrica, busca información en la Red

Rúbrica búsqueda de información y navegación por la Red
Criteris d´ Avaluació/
Nivells d´Expectativa

(0-1)

(1-2)

(2-3)

(4-5)

Punts
Us d´ Internet

Necessita ajuda per utilitzar els enllaços suggerits o per navegar dins una web

Usa ocasionalment els enllaços suggerits i navega amb facilitat sense ajuda. Generalmentés capaç d utilitzar els enllaços suggerits per trobar la informació i navega fàcilment sense ajuda Utilitza amb èxit els enllaços suggerits per a trobar la informació i navega amb facilitat sense ajuda  
Informe/resum L´informe és difícil de llegir no conté la informació demanada L´informe inclou la major part d´informació demanada i és comprensible El resum inclou tota la informació demanada i és comprensible El resum està clarament detallat i inclou tota la informació demanada  
Quantitat d´ Informació Un o més dels temes no han estat tractats Tots els temes han estat tractats i la major part de les preguntes han estat contestades com a mínim amb una frase . Tots els temes han estat tractats i la major part de les preguntes contestades amb com a mínim dues frases cada una Tots els temes han estat tractats i totes les preguntes contestades amb com a mínim dues o tres frases cada una  
Qualitat de la Informació La informació no te res o poc a veure amb el tema principal. La informació està clarament relacionada amb el tema principal però no hi ha exemples La informació està clarament relacionada amb el tema principal i es reforça amb un o dos exemples La informació està clarament relacionada amb el tema principal i es reforça amb diversos exemples  
Last modified: Thursday, 14 February 2013, 7:23 PM